Gemeentelijke zendingscommissie

De Hervormde Gemeente Katwijk kent een orgaan van bijstand voor de zending. Dit orgaan, Gemeentelijke zendingscommissie (GZC) genaamd, is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Algemene Kerkenraad, de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), de Raad voor de Zending en de thuisfrontcommissies. De GZC heeft een coördinerende, informerende en fondswervende taak, en tracht de gemeente bewust te maken van haar zendingsroeping. Jaarlijks stelt de commissie een activiteitenplan op dat aan de Algemene Kerkenraad wordt toegestuurd en doet verslag van de werkzaamheden over het afgelopen kalenderjaar.

De secretaris is de heer K. Guyt, Uranus 20, 2221 JW Katwijk (06-47046734).