De Confessionele Zendingscommissie (CZC)


De Confessionele Zendingscommissie heeft als doel het ondersteunen van wereldwijde zendingsprojecten. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met het promoten van het zendingswerk binnen onze Hervormde Gemeente. De commissie bestaat uit een aantal gemeenteleden, aangevuld met vijf confessionele ambtsdragers.

Op dit moment ondersteunt de commissie een aantal projecten van de GZB op Cuba, namelijk:

Ondersteuning van kerken bij onder meer de zorg aan armen;

Gastdocentschappen vanuit Nederland, vanwege gebrek aan goed opgeleide docenten op Cuba;

Steun aan seminaries met betrekking tot het onderhoud van gebouwen, meubilair, computers en de uitbreiding van de bibliotheek.

Als Hervormde Gemeente mogen we hieraan ons steentje bijdragen. Dit kan ook bijvoorbeeld door een zendingsbusje in huis te nemen, waarin kleingeld gespaard kan worden voor de zending. Deze busjes worden twee keer per jaar geleegd door een aantal vrijwilligers. Ook is het mogelijk om donateur of vrijwilliger van de CZC te worden. Voor een zendingsbusje of nadere informatie kunt u contact opnemen met Corien Pronk, Hartweg 37, 2221 PV Katwijk (telefoon: (071) 4077221 of e-mail: pronk.kw@hetnet.nl). Wilt u het werk van de CZC financieel ondersteunen? De gegevens zijn: Hervormde Gemeente Katwijk, inzake Confessionele Zendingscommissie, rekeningnummer NL36RABO0122942736.