De Confessionele Zendingscommissie (CZC)

De Confessionele Zendingscommissie (CZC) heeft als doel het ondersteunen van wereldwijde zendingsprojecten. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met het promoten van het zendingswerk binnen onze Hervormde Gemeente. De commissie bestaat uit een aantal gemeenteleden, aangevuld met vijf confessionele ambtsdragers.

Op dit moment is de commissie in samenwerking met de GZB bezig een nieuw zendingsproject op Oost-Cuba te ondersteunen. Er wordt voortgebouwd op het werk van één van onze Katwijkse predikanten, ds. F. van den Bosch. Hij is jarenlang als zendingspredikant en docent in Costa Rica en van daaruit op Cuba werkzaam geweest.

De GZB is al langer actief op Cuba. Denk daarbij aan gastdocentschappen op theologische seminaries bij gebrek aan eigen opleiders, maar ook aan noodhulp na de orkaan Matthew in 2016. Thans wordt vanuit Nederland een ervaren zendingspredikant voorbereid op een nieuwe taak op Cuba. Het grote verschil met een aantal jaar geleden is dat er nu samengewerkt gaat worden op gemeenteniveau met een lokale kerkgemeenschap en aan lokale projecten. Om politieke en veiligheidsredenen is het momenteel niet mogelijk om alles bij name te noemen. Dit maakt de terugkoppeling niet altijd gemakkelijk, het werk wordt gelukkig niet minder gezegend.

Als Hervormde Gemeente mogen we hieraan ons steentje bijdragen. Dit kan ook bijvoorbeeld door een zendingsbusje in huis te nemen, waarin kleingeld gespaard kan worden voor de zending. Deze busjes worden twee keer per jaar geleegd door een aantal vrijwilligers. Ook is het mogelijk om donateur of vrijwilliger van de CZC te worden.

Voor een zendingsbusje of nadere informatie kunt u contact opnemen met Corien Pronk, Hartweg 37, 2221 PV Katwijk (telefoon: (071) 4077221 of e-mail: pronk.kw@hetnet.nl). Wilt u het werk van de CZC financieel ondersteunen? De gegevens zijn: Hervormde Gemeente Katwijk, inzake Confessionele Zendingscommissie, rekeningnummer NL36RABO0122942736.