Plus Pastoraat

Gemeente van Christus zijn betekent ook dat we naar elkaar omzien en met en voor elkaar bidden. Omzien naar mensen die hulp nodig hebben is een pastorale taak. Ook in onze wijkgemeente komen we binnen het pastoraat steeds vaker in aanraking met mensen die om een of andere reden in de problemen zijn geraakt. Dit kunnen problemen van diverse aard zijn zoals: depressie, rouwverwerking, verslavingsproblematiek, problemen met kinderen, beschadiging vanuit het verleden, enz. Mensen die midden in deze problematiek zitten of er bij betrokken zijn hebben eigenlijk regelmatige begeleiding en gerichte hulp nodig.Vanuit het Plus Pastoraat kunnen we regelmatige hulp en begeleiding bieden.

Er zijn binnen de wijkgemeente Sion twee gemeenteleden die het Plus Pastoraat verzorgen/begeleiden. Wanneer u dergelijke hulp of begeleiding nodig hebt kunt u altijd contact opnemen met de wijkpredikant of ouderling Jan van der Plas tel. 4074257. Deze dragen er zorg voor dat uw aanvraag vertrouwelijk wordt behandeld.