Nieuw – ingekomen bezoek

We streven ernaar de gemeenteleden, die door verhuizing in onze wijkgemeente komen wonen, zo snel mogelijk te bezoeken. Zó proberen we hen duidelijk te maken dat ze van harte welkom zijn in onze (wijk -) gemeente. Ze ontvangen dan een wijkgids van onze wijkgemeente en (eventueel) een proefnummer van ons kerkblad.

De broeder die bij dit stukje gemeentewerk betrokken zijn, zijn: Krijn Haasnoot, Batavenstraat 22, 2225ZD, Katwijk tel.  4071150.