Jongeren pastoraat

Het jongeren pastoraat vindt doorgang, maar in een aangepaste vorm. Het jongerenpastoraat is samengevoegd met de jeugddienstcommissie zoals die er al was in de wijkgemeente Sion.