Diaconaal huisbezoek

Ook de diakenen doen bezoekwerk.  Wanneer u werkeloos bent geworden, of er is sprake van een handicap, of uw partner is overleden en daardoor zijn er (financiële) zorgen, schroom dan niet uw sectie – diaken te bellen. (zie sectie – indeling)