Wat is diaconaat?

Diaconaat komt van het Griekse woord “diakoneo”, dat letterlijk “dienen” of “aan tafel dienen” betekent. Diakonia is dienst aan de ander en een diakonos is een dienaar. Van dit woord is het woord diaken afgeleid. Diaconaat is dus het uitoefenen van dienstbetoon en richt zich op de ander, de medemens, het schepsel van God. Diaconaat richt zich op hen die geen helper hebben, die in nood verkeren, verdrukt worden, in onrechtvaardige situaties leven, in de knel zitten of aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen.