HaSpaDie

De naam Haspadie staat voor het begrip “Hand en spandiensten” met hart en handen. Deze hulp wordt verleend door vrijwillig(st)ers die vanuit de diaconieën van verschillende kerken actief zijn.

 Bij Haspadie dagopvangactiviteiten is een ieder ( jong en oud ) welkom in de inloophuizen. In het bijzonder zij die weinig of geen sociale contacten hebben. Bij inloophuis "De Ankerplaats" aan de Voorstraat 74 kan men iedere dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.45 uur terecht. Bij inloophuis "De Ontmoeting" bij de Pniëlkerk zijn de deuren op dinsdag en vrijdag op dezelfde tijd geopend. U kunt ook bellen naar telefoon 4075275/ 4033898 of mailen naar dagopvangactiviteiten@haspadiekgk.nl.

Hulp in de thuiszorgsituatie, klusjes en bezoekjes. De hulp is tijdelijk en in de regel gratis. De medewerk(st)ers van de Haspadie Thuiszorg staan graag voor u klaar. U kunt bellen naar 06-51068515 of mailen naar: thuiszorg@haspadiekgk.nl.

 De Terminale Thuiszorg verlenen aanvullende of vervangende hulp en zorg aan mensen die in hun terminale - dus laatste - levensfase zijn gekomen, met de bedoeling het sterven in eigen woonomgeving mogelijk te maken. Als u van deze zorg gebruik wilt maken, dient u dit door te geven aan de huisarts en wijkverpleging. Via hen of via de telefoon kan contact worden opgenomen 06-53239992 of mailen naar: terminale-thuiszorg@haspadiekgk.nl.