De diaken in de gemeente

De diaken in de gemeente is geroepen om het dienstbetoon in de gemeente te stimuleren. De diaken is ambtsdrager en heeft speciale taken. Een belangrijke taak en plaats is er binnen de eredienst. Hij zamelt de gaven in voor de medemens in nood. Hij dient aan de tafel van het Heilig Avondmaal. Hij let erop dat er in de voorbeden aandacht is voor de persoonlijke noden, de maatschappelijke noden en het diaconaat wereldwijd. Met betrekking tot individuele financiële ondersteuning is de diaken geroepen om wijs en met zorgvuldigheid te handelen. De diaken gaat de gemeente in, kent de mensen en zoekt hen die geen helper hebben.

 Heeft uw financiële ondersteuning nodig, neem dan contact op met diaken G. Remmelzwaal, Kortenaerstraat 11, 2224 RH Katwijk, telefoon 071-4015860.

Giften voor de Diaconie kunt u storten op banknummer NL 06RABO0331801736 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Katwijk aan zee.