Voorbede erediensten

We worden in de Bijbel opgeroepen om met elkaar mee te leven in allerlei omstandigheden. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. (Rom.12, vers 15) Vandaar dat er tijdens de erediensten voorbede wordt gedaan bij geboorte, huwelijk, huwelijksjubileum, ziekte, overlijden. Als u/jij daarnaast graag iets in de voorbeden genoemd wil hebben, dan kan dat vanzelf gemeld worden. Graag even bellen of mailen naar de predikant. Tel. 071-8871971 of fwijnhorst@ziggo.nl