Gastvrouw/gastheer

De wijkgemeente Sion kent de gastvrouw en gastheer. Zij zien het als hun taak om in samenwerking met de collectanten de kerkbezoekers bij aanvang van de dienst een hartelijk welkom te heten, hun vragen te beantwoorden en een gezegende dienst toe te wensen. Ook u/jij mag aansluiten bij dit team. U kunt zich opgeven bij de scriba van de wijkgemeente Sion, Bram Barnhoorn (tel. 4025985).