Dienst voor doven

Voor de dove en slechthorende gemeenteleden en hun familieleden zijn er wekelijks op zondagmorgen (10.00 tot 11.00 uur) aangepaste kerkdiensten in het kerkelijk centrum ”Het Anker”, Voorstraat 72-74.

In deze diensten gaan ook regelmatig de plaatselijke predikanten (met ondersteuning van een doventolk) voor.

Tijdens de dienst kunnen de horende en dove kinderen naar de kindernevendienst. Na de dienst is er gelegenheid voor contact tijdens koffiedrinken.

Er zijn ook mogelijkheden om catechisatie, Bijbelstudie en/of koffieochtenden bij te wonen. Voor de agenda en meer informatie kunt u terecht bij: http://hervormdegemeentekatwijk.nl/algemeen/dovenpastoraat

Secretaris                   : Dhr. A. Hoek (doof) - Juno 19, 2221 PP Katwijk -  a.hoek@filternet.nl
Penningmeester         : Dhr. W. van Duijn    - Vikingbank 10, 2221 WB Katwijk - 071-4028235