De erediensten

De erediensten op zondag vormen het hart van het gemeente- zijn. God heeft ons geschapen om Hem te eren en te dienen. We mogen op zondag samenkomen om ons daarin te oefenen. We komen samen tot eer van God om Hem te loven om Wie Hij is. Om Hem te danken voor wat we uit Zijn hand ontvingen. Om Zijn woord te horen. Om te zingen. Om onze liefdegaven te geven. Om Zijn zegen te ontvangen. Om Hem vervolgens te kunnen eren en dienen in het leven van elke dag.

Naast de erediensten op zondag zijn er ook erediensten op alle christelijke feestdagen, op bid- en dankdag en op oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen.