Doopcatechese

Aan het eind van het winterseizoen worden de doopouders hartelijk uitgenodigd voor de doopcatechese. Op twee avonden wordt o.l.v. ds. Wijnhorst stilgestaan bij allerlei zaken rondom de opvoeding. Dit seizoen wordt medewerking verleend door Imke Wijnhorst / Stichting Gezinsfundament (mailto: info@ gezinsfundament.n)

Zie ook onder catechese.