De doopdiensten

Tien keer per jaar is er de gelegenheid om uw kind ten doop te houden. Zo mag uw kind het teken en zegel van Gods genadeverbond ontvangen. Het teken en zegel dat God met uw kind een relatie wil aangaan. Levenslang. De doopdiensten vinden plaats tijdens de morgendiensten om 10.00 uur. De doopdiensten die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijkgemeente Sion zijn D.V. op zondag:

4 november 2018 - Oude Kerk
23 december 2018 - Ichthuskerk
17 februari 2019 - Nieuwe Kerk
24 maart 2019 - Ichthuskerk
7 juli 2019 - Nieuwe Kerk