De doopdiensten

Tien keer per jaar is er de gelegenheid om uw kind ten doop te houden. Zo mag uw kind het teken en zegel van Gods genadeverbond ontvangen. Het teken en zegel dat God met uw kind een relatie wil aangaan. Levenslang. De doopdiensten vinden plaats tijdens de morgendiensten om 10.00 uur. De doopdiensten die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijkgemeente Sion zijn D.V. op zondag:

24 december 2017 - Nieuwe Kerk
18 februari 2018 - Nieuw Kerk
25 maart 2018 - Ichthuskerk
8 juli 2018 - Nieuwe Kerk