Censura Morum

Tijdens een avondmaalsdienst worden we door Jezus hartelijk uitgenodigd om aan de tafel bij brood en wijn, Zijn lijden en sterven te gedenken. Jezua zegt: "doe dat tot Mijn gedachtenis"! Bepaald geen vrijblijvende woorden.

Mocht er evenwel iets zijn, persoonlijk of tussen gemeenteleden onderling, wat een vruchtbare avondmaalsviering in de weg staat, dan kunt u contact opnemen met ds. Wijnhorst.