De avondmaalsdiensten

Het heilig avondmaal wordt vier maal per jaar bediend in het midden van de gemeente. Gemeenteleden die belijdenis van het geloof hebben afgelegd worden hartelijk uitgenodigd om tot gedachtenis van Jezus aan de tafel de tekenen van brood en wijn te ontvangen. De zondag voorafgaande aan de viering van het heilig avondmaal wordt er tijdens de avonddienst voorbereiding gehouden op het heilig avondmaal. Tijdens deze dienst wordt het eerste deel van het avondmaalsformulier gelezen. Op de avondmaalszondag wordt tijdens de morgendienst, die om 9.30 uur begint(!), het heilig avondmaal bediend. Tijdens de avonddienst vindt de dankzegging plaats. (In de Pnielkerk en Ichthuskerk vindt er ’s avonds ook voortzetting van de vieringen plaats. Tijdens deze diensten wordt er druivensap i.p.v. wijn gebruikt)

De avondmaalszondagen zijn D.V.:              

 9 december 2018                 
10 maart 2019
  23 juni 2019
8 september 2019