Wijkkas

Het wijkwerk kost veel geld. De kerst- en paasvieringen, de wijk(thema)avonden, de kosten voor sprekers, het kringwerk, de koffiekosten, enzovoort, worden allemaal betaald vanuit de door de wijkkerkenraad beheerde wijkkas. De inkomsten bestaan voornamelijk uit giften en collecten op de wijk(thema)avonden. Deze kas willen wij hartelijk in uw offervaardigheid aanbevelen. U kunt uw gift kwijt via de kerkenraadsleden, de predikant en de dames van het damescomité.

Maar ook stellen wij het zeer op prijs als u direct giften stort op bankrekening NL68RABO0331830205 ten name van kerkenraad wijkgemeente "Sion” te Katwijk.

Penningmeester wijkkas:

J. Krijgsman
Tramstraat 302
2225 PT Katwijk
071-4023164