Facebook

Wij zijn als wijkgemeente al langere tijd online. De pagina is op Facebook gemakkelijk te vinden onder: Wijkgemeente Sion. Via deze Facebookpagina willen we onze jongere maar ook oudere (wijk)gemeenteleden informeren. Wie Facebook heeft kan ons dus vinden en volgen. We kunnen op deze pagina allerlei berichten plaatsen. Ook informatie over de diensten van de wijkgemeente Sion, activiteiten rondom de feestdagen, een weektekst, een gedicht kortom allerlei nieuws. Wij willen u graag als bezoeker verwelkomen. Wij hopen ook dat u deze pagina "leuk" vindt.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze Facebookpagina dan kunt u contact opnemen met ds. F. Wijnhorst of met Bram Barnhoorn, scriba van de wijkgemeente Sion.