Predikanten die onze wijk gediend hebben

Overzicht van predikanten die onze wijk gediend hebben
  • Ds. Pieter Moerenhout, gekomen van Maarsen die zijn intrede deed op 29 oktober 1950 met Marcus 1 : 18. Hij was eerder die dag bevestigd door ds. J.J. van der Krift met Nehemia 2 : 20b. Op 22 november 1964 preekte hij afscheid met Mattheus 11 : 23, wegens zijn vertrek naar Rotterdam.
  • Ds. Jacob Pieter van Roon, kwam uit Ermelo over, voor zijn eerste periode te Katwijk aan Zee. Hij werd op 18 juli 1965 bevestigd door ds. C. van Leeuwen met Ezechiël 47 : 10, en hij deed intrede met Lucas 5 : 5.Bij zijn afscheid op 23 april 1972, wegens zijn vertrek naar Zeist, preekte hij over Openbaringen 3 : 11.
  • Ds. Leendert Boer, kwam van Hazerswoude en deed op 21 januari 1973 intrede met 2 Korinthe 5 : 8-9. Eerder die dag was hij bevestigd door de consulent ds. A. Vink met Lucas 4 : 1-13. Hij verliet op 29 juni 1980 de wijkgemeeente wegens zijn emeritaat.
  • Ds. D. Driebergen, gekomen van Enter, preekte op 28 september 1980 zijn intrede en nam zijn tekst uit Johannes 14 : 6. Hij werd eerder die dag bevestigd door zijn voorganger, emeritus predikant ds. L. Boer, met de woorden uit 2 Korinthe 12 : 9. Ook ds. Driebergen ging vanuit de wijkgemeente Sion met emeritaat. Op 9 april 1989 preekte hij zijn afscheid met de bekende tekst Johannes 3 : 16. "Want also lief heeft God de wereld gehad...."
  • Ds. P.J. Stam, gekomen van Ter Aar, werd op zondag 10 december 1989 bevestigd tot herder en leraar van onze wijkgemeente. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. N. Kleermaker van Rotterdam met Jeremia 1 : 12. Op 28 juni 2009 ging hij met emeritaat in verband met gezondheidsredenen. De afscheidsdienst was in de Nieuwe Kerk.