Ouderlingen

Kerntaken van de ouderling zijn:

Het bijeenbrengen en -houden van de gemeente tot de opbouw van de gemeente als het Lichaam des Heeren.

Dit houdt o.a. in:
  • Er voor zorgen dat alles in de gemeente met orde plaats vind.
  • Hij is ook opziener die toeziet en waakt over alles wat er in de gemeente gebeurt.
  • Hij is medeverantwoordelijk voor de bediening van het Woord en het goed gebruik van de sacramenten.
  • De ambtelijke tegenwoordigheid bij een kerkdienst. Zonder ouderling is er normaal gesproken geen kerkdienst.
  • Pastoraat, onder andere de huisbezoeken.  

Een lid uit de gemeente kan zijn of haar sectieouderling altijd bellen of mailen.

De ouderlingen worden t.b.v. het huisbezoek bijgestaan door bezoekbroeders.

jeugdouderling

De ouderling voor de jeugd heeft overleg met de leiding van de diverse jeugdclubs.
Ook het jongerenpastoraat wordt door hem gecoördineerd.
Hij is op deze manier de link tussen jeugd en kerkenraad. Zie ook jeugd pagina.

Ouderlingen

Theo Brussee
Jan Tooropstraat 78
2225 XX Katwijk
071-4075681
Dick van Belen
Parklaan 76
2225 SV Katwijk
071-4017168
Jaap Guijt
Paul Krugerstraat 33
2225 ZJ Katwijk
071-4074835
Leen Guijt
Hogeweg 12
2225 CT Katwijk
071-4074702
Kees Heemskerk
Noordzeepassage 45
2225 BS Katwijk
071-4017334
Hans ten Hove
Boulevard 59
2225 AE Katwijk
071-4073754
Arie van der Plas
Duinstraat 52
2225 RD Katwijk
071-4076261
Dirk van der Plas
Graslelie 43
2224 JW Katwijk
071-8878897
Jan van der Plas
Boulevard 84
2225 HA Katwijk
071-4074257
Leo van der Plas
Zeehosplein 57
2225  MJ Katwijk
071-4076745
Wim van der Plas
Tromphof 2
2224 RS Katwijk
071-8897876
Peter Varkevisser (jeugdouderling)
Tadamastraat 11
2225 HR Katwijk
071-8893154
Vacature (evangelisatie ouderling)
Vacature (jeugdouderling)


Ouderling kerkrentmeesters

Corné den Besten
Middenjogt 19
2235 AK Valkenburg
06-48774476
Jaap Krijgsman
Tramstraat 302
2225 PT Katwijk
071-4023164
Amerik Schuitemaker
Zeeweg 50
2225 CX
071-4015907