Kerkenraad

De kerkenraad is geroepen om leiding te geven aan de (wijk - ) gemeente. De kerkenraad hoopt en bidt zich daarbij dienstbaar op te stellen. Allereerst in de richting van God. Vervolgens ook in richting de gemeente. We hopen en bidden dat het werk van de kerkenraad tot eer van God mag zijn en tot zegen voor de gemeente

De kerkenraad vergadert om de 6 weken. Klik hier voor het vergaderschema van de kerkenraad.

Wij kennen in onze kerk drie ambten. De predikant, de ouderlingen (waaronder ook de ouderling – kerkrentmeesters) en de diakenen. De wijkgemeente Sion kent een predikant, 11 sectie – ouderlingen, een jeugdouderling, drie ouderling – kerkrentmeesters, vijf diakenen en een jeugd – diaken.

Pastorale zorg

Met het oog op de pastorale bearbeiding is de wijkgemeente verdeeld in 11 secties. Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u bezoek of heeft u behoefte aan pastorale bijstand, neem dan contact op met ds. F. Wijnhorst.

Links

Klik op de links voor de gegevens van de wijkindeling met de gegevens van de ouderlingen en bezoekbroeders.