Jeugdzaken

De jeugddiensten onder de verantwoordelijkheid van de wijkgemeente Sion staan gepland op zondag:

-           30 september 2018    (17.45 uur )     Ichthuskerk ( 4Youth-dienst )
-           28 april 2019              (17.45 uur)      Ichthuskerk ( 4Youth-dienst )

In het kerkblad zullen de thema's van de diensten worden aangegeven.

De jeugddiensten worden voorbereid door een groep van gemeenteleden in samenspraak met de jeugdouderlingen en de jeugddiaken. Zijn er vragen over het jeugdpastoraat, jeugddiensten en andere zaken aangaande de jeugd, dan s.v.p. contact opnemen met:

Peter Varkevisser                   Tadamastraat 11        2225 HR          8893154          pgvarkevisser@ziggo.nl
Henk Ouwehand                     Taatedam 22              2225 BN          06-40820390     henk@ouwehand.eu