Doopcatechese

Kinderen zijn een geschenk van God. Alleen je krijgt er geen ‘gebruiksaanwijzing’ bij hoe je ze moet opvoeden. Vandaar dat we de doopouders en andere belangstellenden van harte uitnodigen om met elkaar en met Imke Wijnhorst / Stichting Gezinsfundament na te denken over de doop, de opvoeding en het gezin. Wat zegt de Bijbel over godsdienstige opvoeding? Etc.

De volgende data in 2018 staan gepland op de woensdagen:

4 april en 18 april om 20.00 uur in Het Anker