Doopcatechese

Kinderen zijn een geschenk van God. Alleen je krijgt er geen ‘gebruiksaanwijzing bij hoe je ze moet opvoeden. Vandaar dat we de doopouders en andere belangstellenden van harte uitnodigen om met elkaar na te denken over vragen als: welke beelden van God breng je over aan je kind, hoe bidt je met je kind, kind en kerkdienst, wat zegt de Bijbel over godsdienstige opvoeding? Etc.

Onder leiding van ds. Wijnhorst staan op de woensdag de volgende data gepland om 20.00 uur in Het Anker:

24 april 2019                          -           15 mei 2019