Catechese

Met leeftijdgenoten samenkomen rondom de Bijbel. Samen praten over het geloof en alles wat daarmee

samenhangt. Bijbelse thema’s en actuele onderwerpen behandelen.

We hopen dat jij (ook) komt!

Maandag        : 17.00 - 17.45 uur      12/13 jaar

Maandag        : 18.30 - 19.15 uur      14/15 jaar

Maandag        : 19.15 - 20.00 uur      16/17 jaar

Maandag        : 20.00 - 20.45 uur      18+

Maandag        : 20.45 - 22.00 uur      belijdeniscatechisatie

Dinsdag           : 17.00 - 17.45 uur      12/13 jaar

Dinsdag           : 19.00 - 19.45 uur      18+

Woensdag       : 17.00 - 17.45 uur      14/15 jaar

Woensdag       : 19.00 - 19.45 uur      16/17 jaar