Belijdeniscatechese voor ouderen

We willen dit seizoen ook ‘oudere’ gemeenteleden de gelegenheid geven om belijdeniscatechese te volgen. Hoe lang geleden bent u gedoopt? Toen heeft God ‘ja’ tegen u gezegd. Maar….Hij wacht nog op een antwoord. Op uw ‘ja – woord’. Hoe lang laat U Hem nog wachten?

We willen om de twee weken op een middag (in onderling overleg) samenkomen van 14.30 – 15.30 uur om over de kern van het christelijk geloof te praten.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij ds. Wijnhorst, tel. 071-8871971