Sion zangavonden

Regelmatig worden er in de Oranjezaal van kerkelijk centrum "Het Anker" op zaterdagavond ( aanvang 20.00 uur ) zangavonden gehouden. Er wordt gezongen uit diverse bundels. Alle leeftijden zijn van harte welkom! Tijdens de pauze is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kopje thee of koffie. De netto opbrengst van de collecte, die aan het einde van de avond wordt gehouden, wordt besteed aan een

adoptiekind via Woord en Daad. Verderop leest u daar meer over. De avond wordt geopend en beëindigd met gebed. De liederen worden door middel van een korte meditatie aan elkaar verbonden.

De zangavonden worden gehouden op de volgende zaterdagavonden:

08 september 2018            -                      12 januari 2019
13 oktober 2018                  -                      09 februari 2019
10 november 2018             -                      09 maart 2019
08 december 2018             -                      13 april 2019
-                      11 mei 2019

Adoptie: Tijdens de zangavonden wordt er altijd een collecte gehouden

voor de onkosten. Maar...., er wordt altijd zo royaal gegeven dat er over-

blijft. Via Woord en Daad hebben wij Zeyneba Tadese financieel geadopteerd.

Zij is geboren in Ethiopië op 15 juni 2003. Tijdens de zangavonden hoort

u daar wel meer van. Want dan weet u /jij ook waar u/jij voor geeft.