Sion zangavonden

Regelmatig worden er in de Oranjezaal van kerkelijk centrum "Het Anker"op zaterdagavond ( aanvang 20.00 uur ) zangavonden gehouden. Er wordt gezongen uit diverse bundels. Alle leeftijden zijn van harte welkom! Tijdens de pauze is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kopje thee of koffie. De netto opbrengst van de collecte, die aan het einde van de avond wordt gehouden, wordt besteed aan eenadoptie kindje via Woord en Daad. Verderop leest u daar meer over.

De avond wordt geopend en beëindigd met gebed. De liederen worden door middel van een korte meditatie aan elkaar verbonden.

Leiding: Krijn Haasnoot, Batavenstraat 22, 2225 ZD Katwijk ( 071-4071150 ).

De zangavonden worden gehouden op de volgende zaterdagavonden:

09 september 2017                -                      13 januari 2018
14 oktober 2017                     -                      10 februari 2018
11 november 2017                 -                      10 maart 2018
09 december 2017                 -                     14 april 2018
                                                   -                    12 mei 2018

Adoptie: Tijdens de zangavonden wordt er altijd een collecte gehouden

voor de onkosten. Maar...., er wordt altijd zo royaal gegeven dat er over-

blijft. Er is bij Woord en Daad een kind financieel geadopteerd. Zeyneba

Tadese. Geboren in Ethiopië op 15 juni 2003. Tijdens de avonden hoort

u daar wel meer van, want dan weet u /jij waar u/jij (ook) voor geeft.