Gebedskring

In het nieuwe winterseizoen vindt ook de gebedskring plaats. Eén keer in de drie weken willen we op dinsdagavond van 19.45 – 20.30 uur samenkomen in Het Anker.

Na het lezen van een gedeelte uit de Bijbel over het gebed, willen met elkaar bidden voor het werk in de (wijk - ) gemeente, het jeugdwerk, het evangelisatiewerk, het zendingswerk, gemeenteleden in ziekte en zorg, Israël, etc., etc. Wie zelf hardop mee wil bidden is welkom, maar als u stil mee wil bidden, schroom niet om te komen!

Voor meer info: ds. Wijnhorst, tel. 8871971 of fwijnhorst@ziggo.nl .

We hopen de volgende data samen te komen:

11 september 2018                -                                                           -           2 april 2019
9 oktober 2018                      -           8 januari 2019                      -           23 april 2019 
30 oktober 2018                    -           29 januari 2019                   -           14 mei 2019
20 november 2018               -           26 februari 2019                  -           4 juni 2019
11 december 2018                 -           12 maart 2019                      -           25 juni 2019