Gebedskring

In het nieuwe winterseizoen vindt ook de gebedskring plaats. Eén keer in de drie weken willen we op dinsdagavond van 19.45 – 20.30 uur samenkomen in Het Anker.

Na het lezen van een gedeelte uit de Bijbel over het gebed, willen met elkaar bidden voor het werk in de (wijk - ) gemeente, het jeugdwerk, het evangelisatiewerk, het zendingswerk, gemeenteleden in ziekte en zorg, Israël, etc., etc. Wie zelf hardop mee wil bidden is welkom, maar als u stil mee wil bidden, schroom niet om te komen!

Voor meer info: ds. Wijnhorst, tel. 8871971 of fwijnhorst@ziggo.nl .

We hopen de volgende data samen te komen:

05 september 2017                -           19 december 2017                 -           03 april 2018
26 september 2017                -           09 januari 2018                      -           24 april 2018 
17 oktober 2017                     -           30 januari 2018                      -           15 mei 2018
07 november 2017                 -           27 februari 2018                    -           05 juni 2018
28 november 2017                 -           13 maart 2018                        -           26 juni 2018