Jongvolwassenkring

Deze kring staat o.l.v. ds. Wijnhorst en is een kring voor twintigers. Een kring voor jonge mensen die zich te oud voelen voor de catechese, maar wel meer van de Bijbel willen weten. Een kring voor jonge mensen die graag met leeftijdgenoten over Bijbelse onderwerpen willen praten. Een kring voor jonge mensen die pas belijdenis hebben afgelegd en nog graag rondom de Bijbel willen samenkomen.

We staan dit seizoen stil bij een aantal ‘gelovige voorbeelden’ uit Hebreeën 11. Geloven heeft iets van het lopen van een marathon. Aan de lange, uitdagende loop beginnen is één, het volhouden is twee en de finish bereiken is drie. Alle drie vragen veel overtuiging en inzet van de lopers. Dit geldt ook voor het leven als christen. Christen – zijn is zeker in onze tijd niet vanzelfsprekend. Dat was het ook niet voor de ‘voorbeeldige gelovigen’ uit het Oude Testament. Vandaar dat we dit seizoen willen ontdekken wat we van hen kunnen leren!

Deze kring komt op dinsdagvond samen in Het Anker van 20.00 – 21.30 uur.

We hopen de volgende data samen te komen:

19 september 2017                -           21 november 2017                 -           06 maart 2018           
10 oktober 2017                     -           23 januari 2018                      -           20 maart 2018.          
31 oktober 2017                     -           13 februari 2018