Jongvolwassenkring

Een kring voor twintigers. We staan dit winterseizoen stil bij Mattheüs 5 t/m 7. De Bergrede van Jezus. Eén van die gedeelten van de Bijbel die (jonge) mensen steeds weer heeft geïnspireerd tot navolging en gehoorzaamheid. Een aantal hoofstukken van het Mattheüs-evangelie, het evangelie dat het meest een Joods karakter heeft. Mattheüs schildert Jezus af als de nieuwe Mozes, in Wie de wet haar vervulling vindt. Je zou deze hoofdstukken een inburgeringscursus in Gods Koninkrijk kunnen noemen. 

Deze kring komt op dinsdagvond samen in Het Anker van 20.00 – 21.30 uur.

We hopen de volgende data samen te komen:

2 oktober 2018                      -           4 december 2018                    -           5 maart 2019           
23 oktober 2018                    -           22 januari 2019                      -           26 maart 2019          
13 november 2018                -           12 februari 2019