Bijbelkring voor 50 plussers

Een kring voor 50 plussers. (Overigens…we kijken daar niet strak naar). We staan dit winterseizoen stil bij Openbaring 1 t/m 3. Openbaring 1 is een soort inleiding, daarna volgen zeven brieven van Jezus vanuit de hemel aan zeven gemeenten in Klein-Azië. We horen bemoedigingen en vermaningen. We kunnen er veel van leren met het oog op ons eigen gemeenteleven.

Deze kring komt op donderdagavond samen in Het Anker van 20.00 – 21.30 uur.

We hopen de volgende data samen te komen:

27 september 2018                -           29 november 2018                 -           7 maart 2019
18 oktober 2018                     -           17 januari 2019                      -           28 maart 2019
1 november 2018                   -           7 februari 2019