Bijbelkring 30+

Een kring voor 30 – 50 jarigen. (Overigens…we kijken daar niet strak naar). We staan dit winterseizoen stil bij Openbaring 1 t/m 3. Openbaring 1 is een soort inleiding, daarna volgen zeven brieven van Jezus vanuit de hemel aan zeven gemeenten in Klein-Azië. We horen bemoedigingen en vermaningen. We kunnen er veel van leren met het oog op ons eigen gemeenteleven.

Deze kring komt op dinsdagavond samen in Het Anker van 20.00 – 21.30 uur.

We hopen de volgende data samen te komen:

25 september 2018                -           27 november 2018                 -        19 februari 2019        
16 oktober 2018                     -           15 januari 2019                      -       19 maart 2019
6 november 2018                  -           5 februari 2019