Bijbelkring 30+

Deze kring staat o.l.v. ds. Wijnhorst en is voor 30 – 50 jarigen. We willen steeds stilstaan bij één gelovige die in Hebreeën 11 wordt genoemd. We kijken dan ook wat er in het Oude Testament over hem/haar wordt verteld. We staan niet bij hen stil om hen op een voetstuk te zetten, maar om ons door deze ‘voorbeeldige gelovigen’ te laten inspireren. Ze hebben de wedloop van het geloof voltooid en moedigen de lezers van de brief, van toen en nu (!) aan om als christen vol te houden!

Deze kring komt op dinsdagavond samen in Het Anker van 20.00 – 21.30 uur.

We hopen de volgende data samen te komen:

12 september 2017                -           14 november 2017                 -        20 februari 2018        
03 oktober 2017                     -           16 januari 2018                      -       13 maart 2018.
24 oktober 2017                     -           06 februari 2018