Bijbelkringen

Er zijn vier Bijbelkringen in Het Anker waarbij ds. Wijnhorst leiding geeft. Een kring voor jong volwassenen en drie kringen voor ‘oudere’ gemeenteleden, waarbij één kring tijdens de ochtend plaatsvindt en twee in de avond. Daarnaast zijn er ook kleinere Bijbelkringen die bij de deelnemers aan huis worden gehouden: de gemeentegroeigroepen. Voor elk wat wils! Zorg dat u/jij erbij bent!