Gemeente Groei Groepen

Gemeente Groeigroepen zijn kleine groepen personen die regelmatig bij elkaar komen, in huiselijke kring, om met elkaar Gods woord te lezen en het persoonlijk geloof en alledaagse dingen te delen met elkaar.

Het thema en bijbehorend boekje worden voorbereid en samengesteld door het Evangelisch Werkverband. Het jaarthema voor 2018/2019 is ‘Sterk en moedig als Jozua’.  Jozua kreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Maar daar beginnen de verhalen van Jozua niet. Als jonge man liep Jozua ‘stage’ bij Mozes en leerde het belangrijkste wat hij nodig had. Het land van de belofte binnengaan. Jezus alleen kan en zal zijn kerk doen herleven door de kracht van de Geest. Jozua was daarin een voorloper van Jezus. Het is fascinerend om Jozua op de voet te volgen. Tijdens de GGG avonden kunnen we met elkaar oefenen om Jozua en Jezus te volgen als discipelen van het Koninkrijk.

Gemeentegroeigroepen worden georganiseerd door de confessionele wijken gezamenlijk, maar staan open voor iedereen die belangstelling heeft. Op 26 september 2018 wordt een startbijeenkomst gehouden waar meer over het thema wordt uitgelegd en waar u vragen kunt stellen over de Gemeente Groeigroepen.

Wilt u meer weten over de Gemeentegroeigroepen kunt u een mail sturen naar gggkatwijk@hotmail.com of bellen met de contactpersoon namens de Sionwijk, Didi de Mol, telefoon 0620402662.