Rehoboth Vrouwen Dienst

Rehoboth Vrouwen Dienst (R.V.D.)

De RVD bestaat uit een groep dames die in overleg met de kerkenraad bezoeken brengt aan nieuwe wijkbewoners, ouderen, langdurig zieken en hen die weer thuis komen na een ziekenhuisopname. Ook gaat de RVD op visite n.a.v. verjaardagen, geboorten, jubilea of overlijden. De dames werken in contact en nazorg vanuit de opdracht ‘omzien naar elkaar’. Ze verrichten een belangrijke taak in de wijkgemeente. Enkele keren per jaar is er een vergadering. Er wordt ook aan het jaarlijks sectieoverleg deelgenomen.

A. Eveleens-Romijn, pres. 2221 HM  Capella 8   4012425

H. Remmelzwaal-van der Bent, secr.2221 PR Titan 15 4026368

H. v.d. Plas-van Duijn, bestuurslid.  2221 JT  Neptunus 12  4076785