Predikant Ds. D.M. Heikoop

Na een korte vacatureperiode is ds. D.M. (Martin) Heikoop als predikant aan onze wijkgemeente verbonden.

Ds. Heikoop komt uit een predikantenfamilie aangezien ook zijn vader, broer en andere familieleden predikant zijn/waren. Hij is opgegroeid in o.a. IJmuiden en Vreeswijk/Nieuwegein. Hij studeerde geschiedenis en theologie in Utrecht, waar hij ook de kerkelijke opleiding volgde. Na zijn studie werkte hij als predikant in achtereenvolgens Ilpendam en Watergang (Noord-Holland), Bedum en Onderdendam (Groningen), Rijswijk (Noord-Brabant) en sinds 2017 in Katwijk aan Zee. Ds. Heikoop is getrouwd met mevrouw B. Heikoop-Geurts en zij hebben samen drie kinderen.

Ds. D.M. Heikoop is op zondag 3 september 2017 bevestigd in de Oude Kerk. Ds. A.J. zoutendijk uit Utrecht leidde de dienst en preekte over Romeinen 10:15b: ‘Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!’ De bevestiging werd gedaan door zijn vader, ds. D. Heikoop uit Nieuwegein.

De intrededienst was ’s middags in de Nieuwe Kerk, waarbij ds. Heikoop het Woord bediende vanuit Markus 7:34b: ‘Effatha!’

Heeft u of jij, om welke reden ook, behoefte aan een gesprek, neem dan gerust contact op met ds. Heikoop. Zijn gegevens zijn:

Ds. D.M. Heikoop
Jaap Bergmanstraat 3
2221 BM Katwijk
Tel. 3626812
e-mail: dmheikoop@hetnet.nl