Sectie-indeling

Sectie-indeling wijkgemeente Rehoboth  

De Rehobothwijk is ingedeeld in 10 secties. Een aantal perforatieleden (ingeschreven en elders wonend) is over de secties verdeeld. In elke sectie zijn een ouderling, een diaken, een (of twee) bezoekbroeder(s) en enkele RVD-leden werkzaam. Tenminste één keer per jaar houden de sectieteams overleg over wat er gaande is in hun onderdeel. In ouderensecties zijn meerdere dames actief. Op huisbezoek wordt de sectie-ouderling vergezeld door een bezoekbroeder/medewerker, een diaken of mede-ouderling. In de regel vinden huisbezoeken plaats in de periode oktober t/m april. Getracht wordt in een aantal jaren alle adressen te bezoeken. Ontvangt u de bezoekers gastvrij? Indien u eerder huisbezoek wenst of een (extra) bezoekje op prijs stelt, dan kunt u dit ook zelf laten weten aan de ouderling, diaken en/of aan de RVD-dames. De jeugdouderlingen G.C. van Duyvenvoorde en J.A. van der Plas zijn actief in het kinder-, jeugd- en jongeren kerkwerk. Ouderling A. van Duijn is kerkrentmeester en draagt zorg voor het beheer van de gemeente. Oud. C. van Duijvenbode is zoveel mogelijk vrijgesteld voor de werkzaamheden van het scribaat. De diakenen werken in centraal verband. Zij maken deel uit van diaconale taakgroepen. U vindt hun namen ook als aanspreekpunt voor een of twee wijksecties. Tenminste eenmaal per jaar vergadert de kerkenraad met de bezoekbroeders en PPH-zusters. Dan komt ook de toerusting aan de orde. Momenteel telt de kerkenraad twee vacatures. Sectie 9 wordt waargenomen.

Sectie 1:  Poolster, Weegschaal en Waterman

Ouderling:           G.J. Kroon. Bezoekbroeder: W. Hoek.

Diaken:                W.H. Hoek.

R.V.D. dames:   C. van Duijn - van Duijvenbode en H. van der Plas - van Duijn;    W.C. de Vries - Edeling en B. van Rijn - de Jager; L. Langmuur - Lagendijk en J. Haasnoot-Boesaard

 Sectie 2:  Titan, Voerman en Zuiderkruis

Ouderling:           D. Berkheij. Bezoekbroeder: B. Imthorn.

Diaken:                W.H. Hoek.

R.V.D. dames:    J. Schaap - Varkevisser  en E. Maagdelijn - Varkevisser.

Sectie 3:  Hartweg, Steenbok en Tweelingen 

Ouderling:           J. van den Oever. Bezoekbroeder: J. van Vliet en K. van Duijn

Diaken:                N. Schaap

R.V.D. dames:    J. van Duijn en C.A. van der Plas - van Tol.    

 Sectie 4:  Jac. Catsstraat, Jupiter, Neptunus en Saturnus

Ouderling:           W. van der Plas Jzn. Bezoekbroeder: C. Vooijs

Diaken:                G. de Jager

R.V.D. dames:    A.M. v Duijvenvoorde - Korndorffer, L. Vink - Koelewijn,
C.H. Korndorffer-van der Gugten en A. Imthorn-van der Plas.

Sectie 5:  Ceres, Pallas en Venus

Ouderling:           J.A. Pronk. Bezoekbroeder: J. Zuyderduyn.

Diaken:                C. van der Plas.

R.V.D. dames:    N. Bettink; N. van der Plas - van der Bent en H. Remmelzwaal - van der Bent.

Sectie 6:  Dr. W. Dreesstraat

Ouderling:           P.L. van der Plas. Bezoekbroeder: C.L.R. Verplancke.

Diaken:                H.G. de Jong.

R.V.D. dames:    H. van Duijvenboden - Kuijt; J.L. Eveleens - Romijn 'L/ Langmuur- Lagendijk en J. Haasnoot-Boesaard

 Sectie 7:  Juno, Noorderlicht en Pluto

Ouderling            J. van Beelen Bezoekbroeder: 

Diaken:                C. van der Plas.

R.V.D. dames:    I. van der Boon-Haasnoot ; C. Duindam-Boon.

Sectie 8:  Boogschutter en Melkweg

Ouderling:           M.A.C. Langmuur. Bezoekbroeder: G. Guijt.

Diaken:                I. Duindam.

R.V.D. dames:    C. van Duijvenboden-van Duijvenbode; M. de Jong-van der Plas

Sectie 9:  Capella, Mars, Rijnsoever t/m 157

Ouderling:           A. van Duijn Azn; Bezoekbroeder: L. Kuijt

Diaken:                I. Duindam

R.V.D. dames:    S. de Jong en M.C. Meijvogel - de Vreugd.

sectie 10: Hugo de Groothof en Uranus

Ouderling:           G.M. van der Gugten. Bezoekbroeder: F. van der Gugten.

Diaken:                H.G. de Jong.

R.V.D. dames:    D. van Duijvenbode - van Beelen en T. Remmelswaal - Maagdelijn; C. Hoek - Schaap en A.A. van Veen - Mojel;  J. de Best - van Duijn en J. Ouwehand - van der Boon, R. van Duijn - Plug en G.M.C.A. van der Plas - Grozema.