Kerkenraad

De kerkenraad is als volgt samengesteld

Moderamen

Preses

     

Ds. D.M. Heikoop

Jaap Bergmanstraat 3

2221 BM Katwijk

3626812

     

Scriba

   

Ouderling C. v. Duijvenbode

Zeehosplein 55

2225 MJ Katwijk

4032006

       

Assessoren

     

Oud.-k.r. A. van Duijn

Sirius 37

2221 NB Katwijk

4031248

Ouderling J.A. Pronk

Diaken H. de Jong 

Hartweg 37 

2221 PV Katwijk 

4077221