Jeugd- en ouderenwerk

Kindernevendienst en andere vormen

Op zondagmorgen organiseren Andreas, Bethel, Ichthus, Rehoboth en Sion:

- in de Pniëlkerk en het Maranathacentrum kindernevendienst in twee groepen (basisschool 1-4 en 5-8); de kinderen verlaten tijdens het naspel van het lied na het gebod de kerkzaal en komen voor de slotzang weer terug.

- in de Ichthuskerk kinderkerk voor basisschoolleeftijd 1-4; voor de oudere kinderen ligt er bij binnenkomst een werkstukje/kerkboekje klaar, aangepast aan de preek.

- in ‘het Anker’ tijdens de conf. diensten in de Nieuwe Kerk een kinderdienst nieuwe stijl voor de basisschoolgroepen 1-8.

De methode ‘Vertel het maar…’ wordt gebruikt; verwerkingsvormen: bijbelse kleurplaten, knip- en plakwerkjes, quiz. Iedere zondag staat een team gereed.

Per september liggen er tijdens confessionele diensten ook kerkboekjes/werkstukjes klaar in de Oude Kerk (daar was tot nu toe niets voor de kinderen). Het zijn in principe altijd boekjes die aangepast zijn aan de preek. Alleen tijdens vakanties kan het bij uitzondering voorkomen dat er een algemeen boekje ligt. Alleen is in Ichthus- en Oude Kerk tijdens avondmaalsdiensten geen kinderkerkboekje, dan blijken er erg weinig kinderen in de kerk te zijn. Info: Anne Mieke Schuitemaker 

Jeugddienstcommissie

Zowel bij de jeugddienst in het Maranathacentrum als bij de nieuwe serie ‘Diensten in de Ichthus’ is de jeugddienstcommissie betrokken. Per wijk dus driemaal per jaar op zondagavond in herkenbare continuïteit. De commissie doet ‘brainstorm’ en betrekt anderen bij de uitvoering. Er kan ook actie zijn bij gezinsdiensten e.d.

Gerco van Duijvenvoorde, jeugdouderling            2221 CW   Zeeweg 36       4018455

Jan van der Plas, jeugdouderling                               2221 PV   Hartweg 43      06 47153094

en Yvonne Duindam  (St.Jacobsgracht 20 Leiden) Henk van Duijn (Castor 60), Chananja van Egmond (Jupiter 1), Benjamin van der Plas (Saturnus 16) en Myrna van der Plas (Melkweg 6)

Jeugdgroep Rehoboth

Jeugdgroep Rehoboth, aangesloten bij CJV YMCA Katwijk, komt iedere vrijdagavond bijeen in het Jeugdhuis aan de Poolster. Een heerlijke club voor jongeren tussen de 16 - 22 jaar met leeftijdsgerichte spel- en quizvormen, gesprekken over geloofszaken, sport- en spelactiviteiten, jaarfeest, weekend uit enz. Vanaf de derde vrijdag in september staat elke vrijdagavond vanaf 20.15 koffie en thee klaar. Wil je meer informatie kijk dan op de website www.jeugdgroep-rehoboth.nl

Arianne Ruigrok-van Duijvenbode, vz.    2225 GM   Dwarsstr. 44       06 31199529

Corrie van der Plas - van Tol, secr.            2221 JC     Saturnus 16         4023981

Maurits Meerkerk, penn.mr                       2224 GX    Zeewinde 4          06 81144911

Eline van Duijvenbode                                 2225 XS    J. Tooropstr. 41  06 21986761

Joël Haasnoot                                                2225 SC    Lijsterbesstr. 8    06 31938677

Corné Ouwehand                                          2224 AD    Gr. Lodewijkdr.2 06 53348659

Willian Vooijs                                                2223 GH    Looyerslaan 37a  06 23111132

Willem van der Plas, begeleider                2221 JC     Saturnus 16        4023981

Confessioneel Jeugdraad (CJR)

De Confessionele Jeugdraad is door de wijkkerkenraden Andreas, Bethel, Ichthus, Rehoboth en Sion ingesteld met het oog op de zorg voor de jeugd van de gemeente. Zij draagt samen met het YMCA/CJV-Katwijk verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk, vormt de verbinding tussen de kerkenraden en de verschillende vormen van jeugdwerk en heeft een adviserende taak naar de kerkenraden en het CJV-bestuur toe. Bij het werk van de CJR geldt het woord van God als richtsnoer. Alle jeugdouderlingen en jeugddiakenen van de vijf confessionele wijken maken deel uit van het CJR, evenals de vertegenwoordiging van het clubwerk van het YMCA/CJV, het jongerendiaconaat,   jongerenkring Reset, Youth Alpha, Het Trefpunt, de kinderbijbelclubs en de kinder(neven)diensten. Het CJR organiseert jaarlijks ook zelf diverse activiteiten voor de jeugd, zoals het startweekend (september) en de Pepweek (januari). Voor een actueel overzicht van de activiteiten, zie de website: www.hgkatwijk.nl/cjr  Meer informatie: Mariëlle van der Marel (secretaris per 1 oktober 2014),   t. 06-12994043.

Jeugdsoos 'deMeerpaal'

Jeugdwerk wordt georganiseerd door de wijkgemeenten uit Hoornes en Rijnsoever. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen bij ‘de Meerpaal’ in het jeugdhuis aan de Poolster terecht voor een avondje uit, actief in sport en spel (tafeltennissen, darten, poolbiljart, nintendo en playstation, genoeg te doen). Vrijdagavond 19.30-22.00 uur welkom. Info: Johan van den Oever, t.4027253

CJV - YMCA Katwijk (www.ymcakatwijk.nl)

Het CJV/YMCA is actief in Katwijk aan Zee. Het draagt samen met het CJR verantwoordelijkheid voor het kerkelijk jeugdwerk binnen onze gemeente. Wekelijks zijn er o.a. de jongens & meisjesclubs, hobbyclub en tienerclub Spirit. Op een toegankelijke manier wordt het woord van God aan de kinderen doorgegeven in een bijbelverhaal, wordt er gezongen en gebeden. De avond wordt voortgezet op een creatieve manier. In het Jeugdhuis (Voorstraat) zijn op donderdag en zaterdag open inloopavonden voor jongeren van 12-16 jaar. Ook is er op woensdagmiddag club Gloria, een club voor kinderen met een beperking. Meer informatie over CJV YMCA Katwijk? Neem contact op met Corine Hoek (06-10818248).

Pniëlkerk : Meisjesclub Klimroos, 8-12 jr. maandagavond 19-20.30 uur.

Zondagsschool

In het kader van de hervormde zondagsschoolvereniging ‘het Mosterdzaadje’ komen kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar iedere zondagmiddag van twee tot drie uur bijeen, o.a. in de Pniëlkerk in de Hoornes en de Rehobothschool in Rijnsoever. Secretariaat: Jaco Imthorn, Troelstrastraat 46, t.06-45378736.

Ouderenzorg

De senior-ambtsdragers en bezoekbroeders werken mee in het ouderenpastoraat. Waar nodig vertegenwoordigt ouderling G.M. van der Gugten of een ander de kerkenraad bij diensten rond vreugde en rouw. In het kader van ouderenzorg noemen we de pinkstermiddag in de ontmoetingszaal van de Pniëlkerk en de centraal door de Diaconie georganiseerde bijeenkomsten met hen aan wie man of vrouw door de dood is ontvallen. Bij toerbeurt verleent de predikant medewerking aan een feestdagviering van ouderenverenigingen in Katwijk.