Beroepingswerk

Overzicht van het beroepingswerk 2016-2017.

Een overzicht van gebeurtenissen en een beeld van de tot noch toe genomen stappen in het beroepingswerk overeenkomstig de daarvoor geldende procedures.

9 maart 2016               emeritusverklaring van wijkpredikant ds B.H. Weegink ontvangen (ex ord. 3.25.1);

27 juni 2016                 profielschets (van wijkgemeente en wijkpredikant) en samenstelling van de beroepingscommissie vastgesteld door kerkenraad van Wijkgemeente Rehoboth (ord. 3.3.5);

15 augustus 2016       aanvraag instemming van de Algemene Kerkenraad (ord. 3.3.3);

28 september 2016  verleende instemming van de Algemene Kerkenraad (ord. 3.3.3) en toewijzing van lid Algemene Kerkenraad als lid van de beroepingscommissie van wijkgemeente Rehoboth (ord. 3.3.5);

8 oktober 2016           aanvraag advieslijst bij het mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk in Nederland en in uitgave nr. 41 van de 71ste jaargang van het kerkblad van de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee (‘Om de Oude Kerk’) oproep gedaan aan de gemeenteleden om namen van predikanten in te dienen (ord. 3.3.6);

8 november 2016      verkregen solvabiliteitsverklaring van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Zuid-Holland van de Protestantse Kerk in Nederland (ord. 3.3.2 en 3.18.1);

13 maart 2017             beroepingscommissie brengt in vergadering (in aanwezigheid van consulent, beroepingscommissie en kerkenraad) een advies uit aan de kerkenraad van wijkgemeente Rehoboth;  

19 maart 2017             leden van de beroepingscommissie hebben een kerkdienst bijgewoond van ds D.M. Heikoop (uit Rijswijk NB) in de Grote- of Catharijnekerk te Heusden en aansluitend een gesprek gehad met het predikantenechtpaar;

29 maart 2017             in een extra vergadering van de kerkenraad (in aanwezigheid van consulent, beroepingscommissie en kerkenraad) is door de beroepingscommissie verslag uitgebracht en wordt unaniem ingestemd om ds D.M. Heikoop voor te dragen aan de Algemene Kerkenraad;

5 april 2017                   in een vergadering van de Algemene Kerkenraad (met aanwezigheid van de kerkenraad van wijkgemeente Rehoboth) wordt door de beroepingscommissie verslag uitgebracht en unaniem ingestemd om ds D.M. Heikoop te beroepen.

9 april 2017                   afkondiging van beroep  Ds. D.M. Heikoop

8 mei 2017                     als afvaardiging van de kerkenraad van wijkgemeente Rehoboth, overhandigen preses en ouderling kerkrentmeester A. van Duijn en ouderling J. Pronk, tevens leden van het moderamen en van de beroepingscommissie, persoonlijk het beroep (ord. 3-5-2 en 3-5-3) dat wordt uitgebracht op ds. D.M. Heikoop (te Rijswijk NB); dit geschiedt met inachtneming van de periode waarbinnen geen bezwaren tegen de gevolgde procedure zijn kenbaar gemaakt door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente (ord. 3-4-10).

4 mei 2017                     ds. D.M. Heikoop gaat op zondagmorgen 14 mei in de Nieuwe Kerk ’ter kennismaking’ voor.

17 mei 2017                   ds. Heikoop en zijn echtgenote maken op woensdag 17 mei kennis met onze gemeente.

27 mei 2017                   ds. D. M. (Martin) Heikoop, hervormd predikant te Rijswijk NB, neemt het beroep aan (ord. 3-5-4), dat op hem was uitgebracht door wijkgemeente Rehoboth van de hervormde gemeente te Katwijk aan zee

3 juli 2017                      akte van losmaking (ord. 3-5-5) opgemaakt door Classis Heusden-Almkerk en ontvangen door Classis Katwijk.

14 juli 2017                   approbatie (ord. 3-5-6) verleend door het breed moderamen van de Classicale vergadering Katwijk op het uitgebrachte beroep op ds. D.M. Heikoop te Rijswijk NB.

3 september 2017       bevestiging en intrede van ds. D.M. Heikoop als wijkpredikant van wijkgemeente Rehoboth

(Arie van Duijn, voorzitter beroepingscommissie)

(Kees van Duijvenbode, secretaris beroepingscommissie).