Activiteiten

  Koffieochtenden

Buiten de zomer om is er eens per maand 's woensdags van half tien tot ongeveer half twaalf de vrouwen-koffieochtend. Samen met andere wijken is er een centrale startbijeenkomst. De deelnemers komen in een ontspannen en gemoedelijke sfeer bijeen in de wijkzaal van het Maranathacentrum. Er worden gastsprekers uitgenodigd en er zijn ook vrije gespreksonderwerpen of aparte vieringen. Soms wordt er gewerkt vanuit een bezinningsboekje. Kom eens kijken, zinvol, informatief en gezellig. Neem even de tijd.

Kerngroep koffieochtenden

A. Barnhoorn - Vooijs               2221 JS             Neptunus 45             4032025

J. Brussee - van Belzen             2221 NW          Zuiderkruis 23          4031827

C. Glasbergen - Guijt                 2221 MC           Hercules 177             4024855

Gemeenteavonden

Tussen oktober en april wordt een aantal gemeenteavonden georganiseerd. Deze bieden de mogelijkheid om nadere invulling te geven aan het profiel van de wijkgemeente. Vanuit de breedte van kerk en christelijk-maatschappelijke organisaties ontmoeten we sprekers die informatie, oriëntatie en toerusting kunnen leveren. Ook dit winterseizoen zijn er gemeenschappelijke bijeenkomsten met de Bethelwijk (afwisselend in Maranathacentrum en Pniëlkerk). Rond Kerst en Pasen dragen de Rehobothavonden (in de kerkzaal van het MC) een bijzonder, liturgisch karakter. Meestal met speciale medewerking aan het programma. In het kader van doordeweekse gemeentebijeenkomsten kunnen ook worden genoemd: een thema- of presentatieavond samen met de Gereformeerde Vredeskerk van Katwijk aan Zee, en een ouderen- of seniorenmiddag samen met de Bethelwijk in de week voor Pinksteren. In de kerkbode en de plaatselijke pers worden de bijeenkomsten nader aangekondigd.

Commissie gemeenteavonden

A.van Bommel- van der Luijt, secr.       2221 JC    Saturnus 42              4030565

J.A. Pronk, voorz.                                      2221 PV   Hartweg 37               4077221

M.W. van der Gugten- Varkevisser        2221 KJ    De Krom 22              4016285

B.J. van Rijn- de Jager                              2221 JC    Saturnus 14              4023567

  Ander werk

Er kan worden gedacht aan een extra themabijeenkomst, een opfrisavond voor belijdende leden, trouwparen en doopouders uit de afgelopen jaren of een gebedskring. De korte bijeenkomsten op de dagen van de Stille Week voor Pasen in de Oude Kerk kunnen al worden genoemd. Rondom de erediensten kunnen ook gebedsonderwerpen worden aangedragen. We werken aan een team om mensen te verwelkomen bij de ingang van de kerk.

Contactcommissie voor evangelisatie en ontmoeting

De Contactcommissie zet zich in om de kerk een ontmoetingsplek te laten zijn voor velen. Er zijn kerkdiensten met een ‘lage drempel’, welkomstdiensten, gezinsdiensten en accentueringen op feestdagen. Maar er zijn ook doordeweekse zangavonden, zonder ‘strakke regie’. Een organist en soms een muziekduo, solist of groep werken mee. Waar mogelijk bezoeken de commissieleden ook mensen in de wijk.  J.L. Vink vertegenwoordigt Rehoboth in het missionair overleg (wijken-evangelisatiecie. i.o.) van herv. Katwijk aan Zee.

L. Roosjen, voorz.                            2221 PV           Hartweg 13               4020906

A. Barnhoorn - Vooijs                     2221 JS           Neptunus 45              4032025

M. van Beelen                                   2221 GZ          Schouthof 58      06-23987736

C. van Beelen - van der Gugten     2221 GZ          Schouthof 58      06-23987736

K. van der Plas - Mastenbroek       2221 NZ          Melkweg 66              4028516

Gemeente Groei Groepen

Gemeente-zijn...  Verdieping in het geloof...  Gezelligheid...  Laagdrempeligheid. Dit zijn kernwoorden van de Gemeente Groei Groep! Op deze manier geven we een eigentijdse vorm aan het jonge-kerk-werk. Lijkt het jou leuk om als belijdend lid (of dat nog net niet…) in contact te zijn met leeftijdsgenoten binnen de kerk? Dan is de GGG echt iets voor jou! Een samenzijn in huiselijke sfeer, waarin we om de paar weken met elkaar in gesprek gaan over alledaagse dingen of aan de hand van een bepaald thema of stukje uit de Bijbel verdieping zoeken in het geloof. We kunnen ook prima ‘socializen’. Interesse? Neem gerust contact op met één van onderstaande personen en kom eens langs! - Hopelijk tot ziens! In wijk Rehoboth starten dit seizoen naast de bestaande ook een of twee nieuwe gemeente groeigroepen

Reinoud ten Hove (GGG-lid)

Yvonne van Delft (GGG-lid)

oud. P.L. van der Plas

PPH Pscycho Pastorale Hulpverlening

PPH is psycho pastorale of plus pastorale hulpverlening. Het vervangt niet het gewone pastoraat, maar dient als verlengstuk daarvan. Anneke Barnhoorn- Vooijs (Neptunus 45, t.4032025) en Klarie van der Plas- Mastenbroek (Melkweg 66, t.4028516) volgden de cursus. Op verzoek van het moderamen van de kerkenraad kunnen ze specifiek bezoekwerk doen.

Kinder(neven)dienst

Op zondagmorgen organiseren Andreas, Bethel, Ichthus, Rehoboth en Sion:

- in de Pniëlkerk en het Maranathacentrum kindernevendienst in twee groepen (basisschool 1-4 en 5-8); de kinderen verlaten tijdens het naspel van het lied na het gebod de kerkzaal en komen voor de slotzang weer terug.

- in de Ichthuskerk kinderkerk voor basisschoolleeftijd 1-4; voor de oudere kinderen ligt er bij binnenkomst een werkstukje/kerkboekje klaar, aangepast aan de preek.

- in ‘het Anker’ tijdens de conf. diensten in de Nieuwe Kerk een kinderdienst nieuwe stijl voor de basisschoolgroepen 1-8.

De methode ‘Vertel het maar…’ wordt gebruikt; verwerkingsvormen: bijbelse kleurplaten, knip- en plakwerkjes, quiz. Iedere zondag staat een team gereed.

Per september liggen er tijdens confessionele diensten ook kerkboekjes/werkstukjes klaar in de Oude Kerk (daar was tot nu toe niets voor de kinderen). Het zijn in principe altijd boekjes die aangepast zijn aan de preek. Alleen tijdens vakanties kan het bij uitzondering voorkomen dat er een algemeen boekje ligt. Alleen is in Ichthus- en Oude Kerk tijdens avondmaalsdiensten geen kinderkerkboekje, dan blijken er erg weinig kinderen in de kerk te zijn. Info: Anne Mieke Schuitemaker 

Kinderoppas

Tijdens de morgendiensten is er in alle kerken kinderoppas voor de allerjongsten (tot 6 jaar). Bij bijzondere avonddiensten van onze wijk zoals bijv. jeugd- en welkomstdiensten of incidenteel is er ook kinderoppas aanwezig. Inlichtingen: mevr. W. van Duijvenvoorde - van der Marel, 2221 PV Hartweg 87, tel. 4027279.

Trouwen in de kerk

Laat de huwelijksdag niet zonder een inzegening voorbijgaan. Op je feestdag hoort toch de dienst van God en de kerk? Ga eerst in gesprek met de dominee en spreek de trouwdatum af, reserveer daarna bij de koster de kerk en regel het feest

Doop

Maandelijks wordt er in alle kerken op een zondagmorgen gedoopt; iedere wijk heeft zes beurten per jaar. Voor ouders die hun kindje willen laten dopen, is er 13 dagen tevoren aangifte en onderricht in de wijk waarin men woont. We komen samen voor een goed gesprek. Voor de registratie is het trouwboekje van belang.