Rehoboth

Welkom gemeenteleden en meelezers,

De naam ‘Rehoboth’ betekent: ‘Nu heeft de Here ons ruimte gegeven’. Kijk eens in de Bijbel bij Genesis 26:22 waar de geschiedenis van de aartsvaders staat. Daaraan dachten we toen de uitbreiding aan de noordkant van Katwijk kwam.

Wijkgemeente Rehoboth staat in het confessionele midden van de kerk. Daar horen traditie en vernieuwing bij elkaar. Bondig samengevat is het confessionele gedachtegoed als volgt te omschrijven: eerbied voor het Woord van God, op Christus betrokken Schriftuitleg, nadruk op de heilsfeiten, liefde voor de gemeente en de kerk met haar belijdenis. Zo beleven we ons geloof op goede gronden. De Rehobothwijk draait mee in groot Katwijk. Ze accentueert het Maranathacentrum in Rijnsoever als ontmoetingsruimte.

De kerk vormen we samen, als levende gemeenschap, zondags en doordeweeks. Je ontmoet elkaar, je gaat samen op, je bent  deelnemer in het geestelijk leven.En als het even kan: je bent actief. Ieder op zijn of haar manier.Voor zover het in ons vermogen ligt, proberen wij als kerkenraadsleden en medewerkers het leven van de gemeente te stimuleren.Mensen erbij te betrekken. Samen thuis te zijn in het geloof. Een heerlijk ideaal. Bij regelmaat komen ouderlingen, pastorale medewerkers en R.V.D.-dames op bezoek. In het licht van God kunnen we elkaar tot steun zijn, door om te zien naar elkaar in woord en daad. De predikant en anderen met pastorale opdracht bezoeken in het kader van crisis- en gelegenheidspastoraat veelal de wijkbewoners die speciaal aandacht behoeven. Bijvoorbeeld zieken of aan huis gebonden mensen. Als u tussentijds, misschien door omstandigheden, behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek of een extra bezoekje, laat het dan vooral even weten. Bij geboorte, huwelijksjubileum, ziekenhuisopname of andere situaties vernemen wij graag iets van u. Denk niet: ‘ze horen het wel vanzelf’. Maar geef actief bericht aan predikant, scriba of ouderling. Zij vormen met de medewerk(st)ers een team.Dan kan er ‘namens de kerk’ met u worden meegeleefd.
Het aanvragen van een huwelijksinzegening gaat via de predikant. Wees er vroeg bij als het om afspraken gaat

Namens de kerkenraad van wijkgemeente Rehoboth