Wijkindeling

Met ingang van het najaar van 2013 zullen wij als kerkenraad van de Wijkgemeente Pniël in de wijk gaan arbeiden in teams. Totaal 7 teams die ieder  een deel van de wijk gaan onder hun hoede krijgen. Een team bestaat uit een Ouderling met 1 of 2 bezoekbroeder(s), een Diaken en 1 of meerdere dames van het damescomité. Daarnaast  zijn er twee  Ouderlingen met bezoekbroeders en een Diaken en een flink aantal dames van het damescomité die de tehuizen bezoeken. Het geheel wordt aangevuld met een Evangelisatie-ouderling .