Kerkenraad

De Pniëlkerkenraad is samengesteld uit 1 predikant, 12 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 5 diakenen. Zij vergaderen 1 keer per maand. De taak van de kerkenraad is:

  • de herderlijke zorg van de gemeente
  • het opzicht over belijdenis en wandel van de gemeenteleden
  • de zorg voor de catechese en het afnemen van de geloofsbelijdenis
  • alle overige zaken die, naar de orde van de kerk, behoren tot het arbeidsveld van de kerkenraad.

Berichtgeving

Het komt vaak genoeg voor dat de predikant of één van de ouderlingen niet op de hoogte worden gesteld als een familielid of naaste bekende opgenomen is in het ziekenhuis. De kerkenraad vraagt wijkbewoners daarom om oplettend te zijn ten aanzien van het melden van een ziekenhuisopname. Meestal horen we achteraf dat er geen bezoek in het ziekenhuis is geweest.

De kerkenraad vraagt u daarom hier a.u.b. op te letten. U vindt alle namen en adressen op deze site.

Pastoraat

De herderlijke of pastorale zorg over de gemeente wordt behartigd door de predikant en de ouderlingen. De predikant en de ouderlingen ontvangen graag bericht in geval van ziekte, opname in een ziekenhuis, overlijden of andere omstandigheden waarin de wijkpredikant of ouderling met u kan meeleven. Als u over het een of ander een gesprek wenst te hebben met de predikant of ouderling dan kunt u altijd contact opnemen om een afspraak te maken. U kunt contact opnemen via de volgende e-mailadressen: scribapnielwijk@gmail.com  of ds.j.geene@gmail.com. De predikant wordt in zijn pastorale werk bijgestaan door de ouderlingen. De ouderlingen gaan op huisbezoek en leggen bijzondere bezoeken af. Waarbij de ouderlingen proberen binnen niet te lange tijd, de doelstelling is 1x in de 2 jaar, bij alle gemeenteleden op bezoek te komen. Hierbij stelt men het op prijs dat aanwezige kinderen een (gedeelte van) het huisbezoek ook meemaken.