Wijkavonden

Onze wijkavonden hebben een eenvoudige opzet. De wijkpredikant houdt een meditatie over een vastgesteld onderwerp, waarna er tijdens en na de pauze gelegenheid is om hierover vragen te stellen en van gedachten te wisselen.