Lidmatenkringen

Tijdens de lidmatenrkingen wordt in kleinere kring een bijbels onderwerp behandeld en besproken.