Predikant

De predikant van onze wijk is:

ds. D. Jongeneel
Voorstraat 70
Tel. 071-3627714
email: domineejongeneel@kpnmail.nl