Penningmeester

De penningmeester van onze wijk is broeder:

IJ. van Rijn
Rijnmond 166
Tel. 071-8878379
email: ijsbrandenlaura@ziggo.nl

Wilt u een gift geven voor onze wijkgemeente of een ander doel,  dan kunt u die overmaken op onderstaand rekeningnummer.
Het bankrekeningnummer van de wijkgemeente is NL38RABO0101054165 t.n.v. Hervormde wijkgemeente "De Noord" te Katwijk aan Zee.