Penningmeester

De penningmeester van onze wijk is broeder:

M. van der Bent
Kamperfoelieplein 19
Tel.: 071-4072256
email: chielvanderbent@gmail.com

Wilt u een gift geven voor onze wijkgemeente of een ander doel,  dan kunt u die overmaken op onderstaand rekeningnummer.
Het bankrekeningnummer van de wijkgemeente is NL38RABO0101054165 t.n.v. Hervormde wijkgemeente "De Noord" te Katwijk aan Zee.