Ouderlingen

M. Meijvogel (sectie 1)
Saksenstraat 21
Tel. : 071-27570
email: fam.meijvogel@casema.nl
C.M. van Nieuw Amerongen (sectie 2)
Toorts 1
Tel.: 071-4072136
email: niels@vna-aa.nl
W. van der Plas (sectie 3)
Hoogstraat 11
Tel.: 071-4015179
email: vanderplas@telfort.nl
P. Weststrate (sectie 4)
Anjelierenstraat 27 (Rijnsburg)
Tel. 071-2000115
email: weststrate.p@gmail.com
G. Smit (scriba & sectie 5)
Paul Krugerstraat 7a
Tel. 071-4074492
email: scribadenoord@gmail.com
J.F. Klok (sectie 6)
Pr. Margrietlaan 47
Tel. 071-4075391
email: j.f.klok@ziggo.nl
A. J. Sip (sectie 7)
E.A. Borgerstraat 39b
Tel. 06-42159403
email: antonsip@hotmail.com
A. van der Plas (sectie 8)
Tramstraat 91 
Tel. 071-4076420
email: tek.tga@gmail.com
L. van der Plas (sectie 9)
Fazantstraat 9
Tel.: 071-3018933
email: leenvdplas@gmail.com
Vacant (sectie 10)
Vacant (sectie 11)
Ouderlingen-Kerkrentmeester
J.B. van der Lingen
E.A. Borgerstraat 2
Tel.: 071-4016549
email: jblingen@ziggo.nl
J. van Rhijn
Boulevard 45
Tel. 071- 4014224
email: j.van.rhijn@ziggo.nl
IJ. van Rijn
Rijnmond 166
Tel. 071-8878379
email: ijsbrandenlaura@ziggo.nl