Moderamen

Het moderamen (dagelijks bestuur) van onze wijkgemeente bestaat uit de volgende personen:

Predikant

Ds. D. Jongeneel
Voorstraat 70
Tel.: 071-3627714
email: domineejongeneel@kpnmail.nl

Scriba

G.J.Smit
Paul Krugerstraat 7a
Tel: 071-4074492
email:
scribadenoord@gmail.com

Assessor

W. de Jong
Kamperfoelieplein 20
Tel.: 071-4077829
email: wmjjj.dejong@gmail.com

Penningmeester

IJ. van Rijn
Rijnmond 166 Tel.: 06-52847083
email: ijsbrandenlaura@ziggo.nl