Kerkenraad

De kerkenraad van onze wijkgemeente bestaat, indien voltallig, uit de predikant,   11 ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters en
5 diakenen.
Voor de pastorale zorg is de wijk onderverdeeld in 11 secties.

De ouderlingen (kerkrentmeesters) worden in hun huisbezoeken bijgestaan door bezoekbroeders. Daarnaast wordt de kerkenraad in haar vele activiteiten ondersteund door een grote groep vrouwen uit onze wijk, het "damescomité".

De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor de verkondiging van het Woord van God.  Hieruit komen de andere taken van de kerkenraad voort: het pastoraat, het diaconaat en de zorg voor de materiele belangen van de gemeente.